Tiểu sử Đức cha Phêrô Mactinô Ngô Đình Thục.

Cha Phêrô Ngô Đình Thục là ai? Những hoạt động và đóng góp của cha cho giáo hội.

Tiểu sử Cha Phêrô Mactinô Ngô Đình Thục:

Cha Phêrô Ngô Đình Thục sinh ngày 06-10-1897 tại Phủ Cam, Huế trong một gia đình vọng tộc. Cha ngài là cụ Micae Ngô Đình Khả nguyên quán tại Quảng Bình.

Cha Phêrô Mactinô Ngô Đình Thục hiện tại là Tổng giám Mục Tổng giáo phận Huế.
Phêrô-Mactinô-Ngô-Đình-Thục
Giám mục Ngô Đình Thục

Những hoạt động và con đường thụ phong của Cha Phêrô Ngô Đình Thục:

Ngày 20 tháng 12 năm 1925  Ông được thụ phong linh mục tại Rôma. Sau đó ông lấy bằng tiến sĩ Giáo luật năm 1927.
Đến năm 1929, linh mục Ngô Đình Thục quay về Việt Nam và làm giáo sư dòng Thánh Tâm ở Huế.
Dòng-Thánh-Tâm-Huế
Dòng Thánh Tâm Huế
Vào ngày 08 tháng 01 năm 1938 Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Phêrô Mactinô Ngô Đình Thục làm Giám mục tại giáo phận Vĩnh Long. Ông là vị Giám mục người Việt thứ ba và là Giám quản đầu tiên của Giáo phận Tông Tòa Vĩnh Long.
Giáo-phận-tông-tòa-Vĩnh-Long
Giáo phận tông tòa Vĩnh Long
Năm 1938, Giám mục Phêrô Mactinô Ngô Đình Thục chính thức nhận giáo phận với khẩu hiệu “Chiến sĩ Chúa Kitô”.
Năm 1960 Giám mục Ngô Đình Thục được thăng chức tổng Giám mục và về nhận sứ vụ tại Tổng giáo phận Huế.
Tổng-giáo-phận-Huế
Tổng giáo phận Huế

Những đóng góp của Tổng giám mục Phêrô Mactinô Ngô Đình Thục:

Khi đảm nhận chức vụ Giám Mục Vĩnh Long, Ông cho lập Tiểu Chủng viện Á Thánh Minh gồm 3 lớp được trùng tu và mang tên mới là Dòng Sư Huynh Kitô Vua.
Tiểu-chủng-viện-Thánh-Minh
Tiểu chủng viện Thánh Minh
Các nữ tu được gửi đi học các trường trung học và đại học. Tổ chức khoá huấn luyện thanh niên, hoạt động Công giáo Tiến hành.
Đương nhiệm Tổng Giám mục Huế, Giám mục Ngô Đình Thục đã kiến tạo hoàn toàn Nhà thờ chính tòa Phủ Cam bằng cách cho phá hủy và xây mới.
Nhà-thờ-chính-tòa-Phủ-Cam
Nhà thờ chính tòa Phủ Cam
Năm 1962 đến năm 1963, Giám mục Phêrô Mactinô Ngô Đình Thục đã thực hiện cho tổng giáo phận này nhiều công trình như:
-Trùng tu Tòa Giám mục và Nhà Chung.
-Sửa sang Đại Chủng Viện Phú Xuân Huế.
Đại-Chủng-Viện-Huế
Đại Chủng Viện Huế
-Thành lập Tiểu Chủng viện Hoan – Thiện.
Tiểu-chủng-viện-Hoan-Thiện
Tiểu chủng viện Hoan – Thiện
-Thống nhất các dòng Mến Thánh Giá trong tổng giáo phận.
-Trùng tu và tôn tạo khu vực La Vang trở thành trung tâm hành hương của giáo dân Việt Nam.
Cha còn tham gia các hoạt động xã hội như: xây dựng 6 trường Trung học tư thục, nhận học sinh Công giáo và cả học sinh không Công giáo.
Xây cất dưỡng đường Á Thánh Minh ở Vĩnh Long và dưỡng đường thánh Phêrô ở Sài Gòn. Xây nhà Xã hội tại thị xã Vĩnh Long làm nhà đọc sách, diễn thuyết, sinh hoạt cho nhân dân. Trùng tu nhiều cô nhi viện của giáo phận.
Giám mục Philípphê Nguyễn Kim Điền được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Huế thay ông. Giám Mục Giáo phận Huế Cha Phêrô Mactinô Ngô Đình Thục qua đời vào năm 1984 tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Xem thêm:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook