Những bức tranh nổi tiếng của Chúa Giêsu bị đóng đinh. Tiết lộ điều bất ngờ !

Mục Lục

Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá

Hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh từ lâu đã ghi lại dấu ấn và in sâu vào trong tâm trí của người Công giáo. Chúa Kitô là đấng cứu thế, là người đã cứu chuộc tội lỗi cho những con người trót sa chân vào lỗi lầm.
Dưới đây là một số bức tranh nổi tiếng của chúa Kito bị đóng đinh chịu chết trên thập giá.

Bức ảnh 1: Diego Velázquez – Cristo Crucificado (Chúa Giêsu bị đóng đinh) 

chúa-giê-su-bị-đóng-đinh
Đấng Kitô bị đóng đinh
Trong bức tranh này, chúng ta có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của thân thể và hình ảnh thanh bình của người bị đóng đinh.

Bức ảnh 2: Evgraf Semenovich Sorokin – Crucifixion (Sự đóng đinh)

chúa-giê-su-bị-đóng-đinh
Sự đóng đinh
Bức tranh này nổi bật sự hiện diện của Đức Maria trên thập giá. Đức Trinh Nữ luôn luôn đứng bên phải con trai của bà

Bức ảnh 3: Giovanni Gerolamo Savoldo – Crocifissione (Sự đóng đinh)

chúa-giê-su-bị-đóng-đinh
Chúa giêsu bị đóng đinh đầy khổ đau
Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên trộm. Một trong 2 người tỏ vẻ ăn năn hối hận với Chúa.

Bức ảnh 4: Peter de Kempenneer – Jesus Dies on the Cross (Đức Giêsu chết trên Thập giá) 

Đức-Kitô-chết-trên-thập-giá
Đức Kitô chết trên thập giá
Bức tranh này mô tả Đức Kitô bị quan chỉ huy đâm xuyên ngọn giáo qua cạnh sườn người và ngài chết trên thập giá

Bức ảnh 5: Francisco de Zubarán – Kitô on the Cross (Đức Kitô trên Thập giá) 

Chúa-Giêsu-bị-đóng-đinh
Chúa Giêsu bị đóng đinh
Tác phẩm thể hiện cái chết của Chúa chúng ta gây ra đau đớn, sự công chính giữa người công chính trả giá cho tội lỗi của chúng ta bằng mạng sống của chính Ngài. 

Bức ảnh 6: Giovanni Francesco Guerrieri – Dipinto della Crocifissione di Cristo (bức tranh về sự đóng đinh của Đức Kitô) 

Bức ảnh 7: Marc Chagall-The White Crucifixion (sự đóng đinh trắng) 

Sự-đóng-đinh-trắng
Sự đóng đinh trắng
Bức tranh nói về “Trừng phạt trắng” dùng để chỉ sự kinh hoàng và đau khổ mà người Do Thái phải chịu đựng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Bức ảnh 8: Fra Angelico – Crucifixion with Virgin Mary, John the Evangelist and Mary Magdalene (Đóng đinh với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Phúc ÂM Gioan và Thánh nữ Magdalene) 

Đóng-đinh-với-Trinh-Nữ-Maria
Đóng đinh với Trinh Nữ Maria

Bức ảnh 9: Sandro Botticcelli – Pala de la Convertite 

Sự-kiện-chúa-Giêsu-bị-đóng-đinh
Sự kiện chúa Giêsu bị đóng đinh
Hình ảnh cho thấy Chúa Ba Ngôi cùng với Thánh Mary Magdalene, Thánh Gioan Tẩy Giả, Tobias và Thiên Thần. Chúa Ba Ngôi xuất hiện bên cạnh Thánh nữ Mary Magdalene và Thánh Gioan Tẩy giả, mời gọi người xem vào sự cầu nguyện.

Bức ảnh 10 : Giotto di Bondone – Crucifix (Sự đóng đinh) 

Bức ảnh 11: Rogier van der Weyden – Crucifixion Series (Chuỗi đóng đinh) 

Bức ảnh 12: Peter Paul Rubens – Kitô On The Cross (Đức Kitô trên Thập tự)

Bức ảnh 13: Fracisco de Goya – Kitô Crucified (Chúa Kitô bị đóng đinh) 

Bức ảnh 14: Paolo Uccello – Crucifixion with Virgin Mary, John the Baptist, John the Evangelist and Saint Francis (Đóng đinh với Đức Trinh Nữ Maria, Gioan Tẩy Giả, Gioan Thánh sử và thánh Phanxicô) 

Bức ảnh 15: Matthias Grünewald – Crucifixion (Sự đóng đinh) 

Bức ảnh 16: Rogier van der Weyden – Triptych – The Crucifixion (tranh bộ ba – sự đóng đinh) 

Bức ảnh 17: Raffaello Sanzio – Crocefissione (Sự đóng đinh) 

Bức ảnh 18: Pietro Cavallini – Crucifixion (Sự đóng đinh) 

Bức ảnh 19: Sandro Botticelli – Crucifixion With Penitent Mary Magdalene and an Angel (Sự đóng đinh với sự ăn năn sám hối của Mary Magdalene và một thiên thần) 

Bức ảnh 20: Luis Tristán – Cristo Crucificado (Chúa Kitô bị đóng đinh)

Xem thêm:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook