Danh sách các Giám Mục người Việt hiện tại. Cập nhật

Trong bài viết này, Mỹ Nghệ Vĩnh Thịnh sẽ giới thiệu sơ qua về các giám mục người Việt từ trước đến nay.

Trải qua quá trình phát triển, Đạo công giáo Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, góp phần tô điểm thêm cho văn hóa tín ngưỡng các tôn giáo tại Việt Nam. Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ, giáo dân vẫn chưa có nhiều thông tin về sơ đồ tổ chức bộ máy công giáo Việt Nam. Dưới đây là các giám mục người Việt, các bạn chú ý theo dõi nhé:

Các Tổng Giám Mục người Việt hiện tại.

giám-mục-người-việt1.Phêrô Martinô Ngô Đình Thục

Sinh ngày 06/10/1897, mất ngày 05/02/1984.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 12/04/1961

Tổng giáo phận Huế.

 

giám-mục-người-việt2.Giuse Maria Trịnh Như Khuê

Sinh ngày 11/12/1898, mất ngày 27/11/1978.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 24/11/1960

Tổng giáo phận Hà Nội.

 

giám-mục-người-việt3.Phaolô Nguyễn Văn Bình

Sinh ngày 01/09/1910, mất ngày 01/07/1995.

Ngày được phong Tổng Giám Mục :  24/11/1960

Tổng giáo phận TP.HCM.

 

giám-mục-người-việt4.Philiphê Nguyễn Kim Điền 

Sinh ngày 13/03/1921, mất ngày 08/06/1988.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 11/03/1968

Tổng giáo phận Huế.

 

giám-mục-người-việt5.Giuse Maria Trịnh Văn Căn 

Sinh 19/03/1921,  mất ngày 18/05/1990.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 27/11/1978.

Tổng giáo phận Hà Nội

 

giám-mục-người-việt6.Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Sinh 20/05/1919, mất ngày 22/02/2009.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 22/03/1994

Tổng giáo phận Hà Nội.

 

giám-mục-người-việt7.Stêphanô Nguyễn Như Thể 

Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1935

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 01/03/1998

Tổng giáo phận Huế.

 

giám-mục-người-việt8.Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Sinh ngày 01 tháng 04 năm 1938.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 13/05/2010

Tổng giáo phận Hà Nội

 

giám-mục-người-việt9.Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Sinh năm 1934.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 01/03/1998

Tổng giáo phận TP.HCM.

 

giám-mục-người-việt10.Phaolô Bùi Văn Đọc

Sinh 11/11/1944, mất ngày 07/03/2018.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 22/03/2014

Tổng giáo phận TP.HCM

 

giám-mục-người-việt11.Giuse Ngô Quang Kiệt 

Sinh ngày 04/09/1952.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 19/02/2005

Tổng giáo phận Hà Nội.

 

giám-mục-người-việt12.Giuse Vũ Văn Thiên 

Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 17/11/2018

Tổng giáo phận Hà Nội.

 

giám-mục-người-việt13.Giuse Nguyễn Chí Linh 

Sinh ngày 22 tháng 11 năm 1949

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 29/10/2016

Tổng giáo phận Huế.

 

giám-mục-người-việt14.Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng 

Sinh năm 1940

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 18/08/2012

Tổng giáo phận Huế.

 

giám-mục-người-việt15. Giuse Nguyễn Năng

Sinh ngày 24/11/1953.

Ngày được phong Tổng Giám Mục : 19/10/2019

Tổng giáo phận Sài Gòn.

 

Xem thêm:

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook