Danh sách Hồng Y người Việt Nam hiện tại. Tiết lộ danh tính khiến ai cũng ngỡ ngàng !

Tổng quan về danh sách hồng y người Việt

Danh sách 6 vị được phong Hồng y:

Tổng giáo phận Hà Nội:

Giáo phận Hà Nội hiện tại có 4 vị Hồng Y:

Hồng-y-người-việt-Giuse-Maria-Trịnh-Như-Khuê-1.Giuse Maria Trịnh Như Khuê: 11/12/1898, mất ngày 27/11/1978.
Thụ phong linh mục : 01/04/1933.
Chịu chức giám mục : 15/08/1950.
Ngày thăng Hồng Y: 24/05/1976. Khẩu hiệu ” Hãy theo thầy”.

 

 

  2.Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Sinh 19/03/1921, mất ngày 18/05/1990. 

Thụ phong linh mục : 03/12/1949.

Chịu chức giám mục : 02/06/1963.

Ngày thăng Hồng Y: 30/06/1979. Khẩu Hiệu ” Thương yêu, vui mừng, bình an.”

 

3.Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng : Sinh 20/05/1919, mất ngày 22/02/2009.

Thụ phong linh mục : 06/06/1949.

Chịu chức giám mục : 15/08/1963.

Ngày thăng Hồng Y : 26/11/1994 Khẩu hiệu “Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa”

4.Phêrô Nguyễn Văn Nhơn  : Sinh 01/04/1938.

Thụ phong linh mục : 21/12/1967.

Chịu chức giám mục : .03/12/1991

Ngày thăng Hồng Y : 14/02/2015. Khẩu hiệu “Ngài phải lớn lên”

 

Triều Rôma : hiện tại có 1 Hồng Y.

5.Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận : Sinh 17/04/1928, mất ngày 16/09/2002.

Thụ phong linh mục : 11/06/1953.

Chịu chức giám mục : 24/06/1967.

Ngày thăng Hồng Y : 21/02/2001. Khẩu hiệu “Vui mừng và hi vọng”

 

giáo phận Sài Gòn:

Giáo phận Sài Gòn hiện tại có 1 Hồng Y.

6.Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn :Sinh 05/03/1934.

Thụ phong linh mục : 25/05/1965.

Chịu chức giám mục : 11/08/1993.

Ngày thăng Hồng Y : 21/10/2003. Khẩu hiệu “Như Thầy yêu thương”

Vừa rồi, Mỹ Nghệ Vĩnh Thịnh đã cung cấp thêm thông tin về các vị Hồng Y người Việt. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn nhiều kiến thức về tình hình công giáo tại Việt Nam.

Xem thêm :

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook