Lịch sử Hội đồng Giám Mục Việt Nam

Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập vào thời gian nào?

Lịch sử hình thành:

Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) được thành lập năm 1980, trụ sở đặt tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội, 40 phố Nhà Chung, Hà Nội.
Đại-hội-đồng-Giám-Mục-Việt-Nam
Đại hội hội đồng Giám Mục Việt Nam
HĐGM VN là một tổ chức gồm tất cả các giám mục đang thi hành phận sự mục vụ ở các giáo phận tại Việt Nam và các giám mục hiệu toà khác đang đảm nhận một nhiệm vụ do Toà Thánh hay HĐGM VN uỷ thác.

Mục đích của hội đồng Giám mục Việt Nam:

Mục đích của HĐGM VN là xây dựng Giáo hội Màu nhiệm – Hiệp thông – Truyền giáo và phục vụ con người trong xã hội.
Hội-Đồng-Giám-mục-Việt Nam-2020
Hội nghị thương niên 2020 – Hội Đồng Giám mục Việt Nam
Nhiệm vụ là cố vũ sự liên đới giữa Giám mục các giáo phận, để phát huy lợi ích cho Giáo hội bằng các hình thức tông đồ và các phương pháp thích hợp với hoàn cảnh của thời đại trong tinh thần gắn bó với dân tộc và đất nước.
Cơ cấu tổ chức hội đồng giám mục Việt Nam:
Gồm: Ban Thường vụ, giúp việc cho Ban Thường vụ có Văn phòng Tổng thư ký và các Ủy ban Giám mục.
HĐGM VN họp định kỳ: 3 năm Đại hội một lần và hàng năm có hội nghị thường niên; khi có vấn đề quan trọng HĐGM VN có thể họp hội nghị ngoại lệ do quyết định của giám mục chủ tịch hoặc do yêu cầu của 2/3 các thành viên Ban Thường vụ, hoặc do 1/3 các thành viên của HĐGM VN.
Hội-đồng-giám-mục-Việt-Nam-2017
Hội đồng giám mục Việt Nam 2017
Nội dung đại hội: Trao đổi công tác mục vụ, tìm hướng giải quyết các vấn đề chung của giáo hội; thành lập các Uỷ ban Giám mục; soạn thảo, lấy ý kiến về quy chế HĐGM VN và các Ủy ban Giám mục.
Ra các văn bản như thư chung, thư mục vụ hay thông cáo và các văn bản này phải được Toà Thánh phê chuẩn và các giám mục phải chấp nhận và thi hành; bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban, hình thức bầu bằng phiếu kín.
Hội-đồng-giám-mục-Việt-Nam
Hội đồng giám mục Việt Nam
Tất cả các thành viên tham dự đại hội phải giữ bí mật về các vấn đề thảo luận trừ những gì đại hội đồng ý cho phổ biến.
Văn phòng Tổng thư ký HĐGM VN gồm có: Giám mục Tổng thư ký, các Giám mục phó Tổng thư ký và các linh mục thư ký.
Nhiệm vụ là tham dự các hội nghị của HĐGM VN, Ban thường vụ và các Uỷ ban Giám mục nếu xét thấy cần thiết, soạn thảo chương trình nghị sự của các hội nghị HĐGM VN và Ban Thường vụ.
Lập biên bản các hội nghị, lưu giữ các hồ sơ của HĐGM VN, liên lạc với các giám mục tại Việt Nam và với các HĐGM thế giới, phổ biến các quyết định của HĐGMVN, phúc trình các hoạt động của Ban Thường vụ trong hội nghị thường niên của HĐGM.
Hội-đồng-giám-mục-Việt-Nam-nhiệm-kỳ-I-năm-2022
Hội đồng giám mục Việt Nam nhiệm kỳ I năm 2022
Các Uỷ ban Giám mục: Giúp HĐGM VN thi hành trách nhiệm mục vụ trong một lĩnh vực chuyên biệt.
Uỷ ban Giám mục có trách nhiệm trước HĐGM và phải báo cáo đường hướng và sinh hoạt cho HĐGM.
Giám mục đặc trách Uỷ ban do HĐGM đề cử và chấp thuận, nhiệm kỳ 3 năm. Mỗi Uỷ ban Giám mục soạn thảo một nội quy riêng xác định đường hướng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức nhân sự.

Xem thêm :

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook