Tiểu sử Cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê

Giuse Maria Trịnh Như Khuê là ai? Những hoạt động của Cha tại Hà Nội.

Tiểu sử Cha Trịnh Như Khuê:

Trịnh Như Khuê sinh ngày 11 tháng 12 năm 1898 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, là một hồng y thuộc giáo hội Công giáo Rôma và là hồng y tiên khởi của Việt Nam.

Giuse-Maria-Trịnh-Như-Khuê
Cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê

Khẩu hiệu của Cha Trịnh Như Khuê là “hãy theo thầy.”

Khẩu-hiệu-Hãy-theo-thầy
Khẩu hiệu ” hãy theo thầy”

Con đường thụ phong linh mục của Cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê:

Năm 1933, ông được phong chức linh mục, linh mục phó xứ Khoan Vĩ, giáo sư Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, phó xứ rồi chính xứ Hàm Long.

Tiểu-chủng-viện-Hoàng-Nguyên
Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên

Năm 1960, cùng với sự thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Giuse Maria Trịnh Như Khuê trở thành Tổng Giám mục Tiên khởi của Tổng giáo phận Hà Nội

Năm 1976 Cha được Giáo Hoàng Phaolô VI thăng chứ Hồng y và là Hồng y người Việt đầu tiên.

Tổng-Giáo-phận-Hà-Nội
Tổng Giáo phận Hà Nội

Những hoạt động của Cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê

Khi Cha làm linh mục vào năm 1933, Ông tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo nổi bật như lập đoàn Nghĩa binh của thiếu nhi, tổ chức các lễ trọng, rước kiệu bà Maria, thăm viếng an ủi giáo dân, đặc biệt quan tâm đến những người khó khăn.

Năm 1945 nạn đói xảy ra nặng nề ở toàn miền Bắc, Cha đã cùng nhiều người tích cực tham gia các hoạt động cứu đói, cử hành nghi thức Rửa tội cho nhiều người.

Tổng-giáo-phận-Hà-Nội
Tổng giáo phận Hà Nội

Năm 1951, Cha cho thành lập lập Ban cứu tế và Quỹ cứu tế địa phận vào tháng 9 cùng năm với mục đích hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong thời kỳ chiến tranh đầy gian khổ.

Ông quyết định chọn ngày 10 hàng tháng làm Ngày cứu tế Địa phận Hà Nội, nhằm mục đích quyên tiền cho các quỹ cứu tế của từng giáo xứ cũng như địa phận.

Để quỹ được nhiều đóng góp, Giám mục Khuê kêu gọi mọi tầng lớp tín hữu cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Tổng giám mục Giuse Maria Trịnh Như Khuê qua đời vào năm 1978 sau 28 năm trên cương vị Giám mục và hơn 2 năm với tước vị Hồng y. Ông thọ 80 tuổi.

Xem thêm:

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook