Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là gì? Tìm hiểu tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội !

Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là gì?

Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một tín điều dạy rằng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa không hề bị nhiễm tội nguyên tổ.
Người ta cũng tin rằng Mẹ không nhiễm tội cá nhân, và không vướng một ước muốn bất chính hay dục vọng nào.
Đức-Mẹ-hồn-xác-lên-trời
Đức Mẹ hồn xác lên trời
Tự bản tính, bà đã được giữ sạch khỏi tội nguyên tổ nhưng không có nghĩa là không phải chịu những khiếm khuyết do tội ấy gây ra.
Đức-Maria-Vô-Nhiễm-Nguyên-Tội
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Cũng như Đức Giêsu, Đức Maria vẫn có những giới hạn của mình, nhưng những giới hạn này không hẳn là sự bất toàn về mặt luân lý.
Như vậy sự việc Thiên Chúa gìn giữ Đức Maria không mắc tội lỗi nào, không có gì đáng ngạc nhiên vì Ngài đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ của Con Thiên Chúa.
Đức-Trinh-Nữ-Maria
Đức Trinh Nữ Maria

Tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.

Đức Thánh Cha Piô IX, bằng trọng sắc Ineffabilis Deus, đã long trọng tuyên bố tín điều này vào ngày 8/12/1854.
Sau đó hơn 3 năm, ngày 25-3-1858, chính Đức Mẹ đã công nhận tín điều này khi hiện ra với chị thánh Bernadette tự xưng mình là “Đấng Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
những-điều-kỳ-diệu-của-Lộ-Đức
những điều kỳ diệu của Lộ Đức
Với uy quyền của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như của riêng Ta, Ta công bố, tuyên ngôn và xác nhận tín điều được mạc khải bởi Thiên Chúa buộc mọi tín hữu phải tin vững vàng và trung kiên.
Trái-tim-vô-nhiễm-của-Đức-Mẹ
Trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ
Rất Thánh Trinh Nữ Maria, ngay từ giây phút đầu thai, nhờ đặc ân của Thiên Chúa toàn năng và công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội”.

Xem thêm:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook