Thiên đàng ở đâu? Cùng Khám Phá xem Thiên đàng có thật không ?

Từ xưa đến nay có rất nhiều câu hỏi về nước thiên đàng, thiên đàng ở đâu, chúng ta phải làm gì và làm sao chúng ta được vào  nước Thiên Chúa. Để hiểu rõ được vấn đề này chúng ta cùng tham khảo câu trả lời bên kinh thánh như sau.
Thiên đàng Đức Chúa Trời
Thiên đàng Đức Chúa Trời

Thiên đàng ở đâu?

Theo kinh thánh của Chúa. “TĐ” hay “Trời” mang ba ý nghĩa cơ bản.

1. Bầu trời: “Trời” theo định luật thực tế là một bầu khí quyển, là nơi có mây, có gió, có không khí, nhìn lên bầu trời chúng ta sẽ thấy một khoảng không gian rộng mênh mông, là nơi tạo thành mây và tuyết, mưa và gió và những tia chớp lóe sáng, có mặt trời, trăng và sao.

Bầu trời trong ý nghĩa Thiên Đàng
Bầu trời trong ý nghĩa Thiên Đàng

2. Cõi thần linh: Theo nghĩa bóng chúng ta có thể hiểu là cõi thần linh, nơi này nằm cao hơn và nằm ngoài vũ trụ vật chất. Trong cõi thần linh có Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng như các thiên sứ mà ngài tạo ra. Đôi khi, “các từng trời” được nhân cách hóa để tượng trưng cho những thiên sứ trung thành, tức “hội các thánh”.

Cõi Thần Linh trong Ý nghĩa Thiên Đàng
Cõi Thần Linh trong Ý nghĩa Thiên Đàng

3. Tượng trưng cho một địa vị cao trọng: Kinh Thánh dùng từ “trời” để tượng trưng cho một địa vị cao trọng, thường liên quan đến quyền cai trị. Địa vị như thế có thể thuộc về:

-Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Tối Thượng toàn năng.

Giê Hô Va Đức Chúa Trời
Giê Hô Va Đức Chúa Trời
-Nước Đức Chúa Trời là chính phủ sẽ thay thế sự cai trị của loài người. Kinh Thánh đề cập đến Nước ấy như “trời mới”.
Chúa Giêsu rao giảng về Nước Chúa Trời
Chúa Giêsu rao giảng về Nước Chúa Trời
-Tín đồ đạo Đấng Ki-tô sống trên đất nhưng có hy vọng lên trời.
-Chính phủ loài người cai trị dân chúng.
-Các ác thần đang cai trị thế giới.
Như vậy, theo những gì trong kinh thánh viết, không có câu Kinh thánh nào cho chúng ta biết về vị trí địa lý của thiên đàng, Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là: “thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời ngự”.

Thiên đàng có thật hay không?

Thiên đàng quả thật là một nơi có thật. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng thiên đàng là ngai của Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Giêsu sống lại và xuất hiện trên đất trước các môn đồ của Ngài, “Ngài được cất lên trời và ngồi bên phải Ðức Chúa Trời”.
Thiên Đàng Có Thật Hay Không ?
Vì Ðấng Christ đã không vào Nơi Chí Thánh do loài người dựng nên, tức những gì mô phỏng của những cái có thật, nhưng Ngài đã vào chính thiên đàng để hiện nay vì chúng ta xuất hiện trước mặt Ðức Chúa Trời”.
Bản chất của Đấng Christ là vâng theo ý muốn của cha trên trời
Bản chất của Đấng Christ là vâng theo ý muốn của cha trên trời
Đức Chúa Giêsu không chỉ đến trước chúng ta, hiện diện thay mặt chúng ta, nhưng Ngài cũng sống và có một sứ vụ hiện thời trên thiên đàng, Ngài phục sự như thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta trên bàn thờ thánh đích thực tạo dựng bởi Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu trên bầu trời
Chúa Giêsu trên bầu trời
Chúng ta cũng được Chúa Giêsu chính ngài cho biết rằng có nhiều phòng trong nhà Đức Chúa Trời và Ngài đi trước để chuẩn bị một nơi cho chúng ta.
Chúng ta có sự đảm bảo qua lời của Ngài rằng  Ngài sẽ trở lại trần gian một lần nữa và mang chúng ta tới nơi Ngài ở trên TĐ
Cổng Thiên Đàng
Cổng Thiên Đàng
Cổng Thiên Đàng
Cổng Thiên Đàng
Đức tin của chúng ta về ngôi nhà vĩnh hằng trên thiên đàng được dựa vào chính lời hứa rất rõ rằng của Chúa Giêsu. TĐ chắc chắn là một nơi có thật và thật sự tồn tại.

Xem thêm:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook