Bí tích thánh thể là gì? Khám Phá những bí mật đằng sau dưới đây !

Bí tích thánh thể được Chúa Giê su hiện diện bên trong như thế nào? Khi nào thì bánh và rượu biến đổi thành Mình và Máu Thánh Chúa Kitô?
Câu Chuyện về Bí Tích Thánh Thể
Câu Chuyện về Bí Tích Thánh Thể

Bí tích thánh thể là gì?

Bí tích Thánh Thể, còn gọi là Bí tích Cực Thánh hay Bí tích Mình Thánh Chúa, là một trong bảy Bí tích của Kitô Giáo, được cử hành trong phần Phụng vụ Thánh Thể của Thánh Lễ. Giáo hội công giáo Rôma tin rằng, khi người công giáo lãnh nhận bí tích này, họ được dự phần vào Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô và tham gia vào cuộc tế lễ của Ngài.
Cuộc tranh luận về bí tích thánh thể
Cuộc tranh luận về bí tích thánh thể

Các tên gọi của Bí tích Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể được gọi là Bữa Ăn của Chúa, vì Hội Thánh tưởng niệm bữa Tiệc Ly khi Chúa cùng ăn với các môn đệ tối hôm trước ngày chịu nạn.
Bí tích thánh thể
Bí tích thánh thể
Bí tích Thánh Thể được gọi là Lễ Tạ Ơn, vì đây chính là việc tạ ơn Thiên Chúa.
Bí Tích Thánh Thể là để Tạ Ơn Thiên Chúa
Bí Tích Thánh Thể
Bí tích Thánh Thể được gọi là Lễ Bẻ Bánh, vì trong bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu dùng nghi thức đặc thù của người Do Thái để chúc tụng Thiên Chúa và chia bánh như người chủ tiệc thường làm.
Lễ Bẻ Bánh
Lễ Bẻ Bánh
Bí tích TT còn được thánh Phaolô gọi là Đồng Bàn (Synaxis), vì được cử hành trong cộng đoàn tín hữu.
Bí tích TT được gọi là cuộc Tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại.
Bí Tích Thánh Thể
Bí Tích Thánh Thể
Bí tích TT được gọi là Hy Lễ Thánh, vì hiện tại hóa hy lễ duy nhất của Chúa Cứu Thế và bao gồm lễ vật của Hội Thánh
Bí tích TT được gọi là phụng vụ thánh thiện và thần linh, vì là tâm điểm và cách diễn tả cô đọng nhất của toàn thể phụng vụ Hội Thánh.
Bí Tích Thánh Thể còn được gọi là Hy Lễ Thánh
Bí Tích Thánh Thể còn được gọi là Hy Lễ Thánh
Bí tích TT còn được gọi là Bí tích Hiệp Thông, vì kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, Đấng ban Mình và Máu Người để tất cả trở nên một thân thể.
Cử hành Bí tích TT được gọi là Thánh Lễ.
Thánh Lễ
Thánh Lễ

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể như thế nào?

Bí tích TT chứa đựng một cách thực sự, đích thực và bản thể thân xác và máu cũng như linh hồn và thần tính của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô hiện diện thực sự trong BTTT.
Chúa Giêsu hiện ra trong Bí Tích Thánh Thể
Chúa Giêsu hiện ra trong Bí Tích Thánh Thể
Sự hiện diện này được gọi là “đích thực”, không có nghĩa là loại trừ những sự hiện diện khác, không có ý nói những sự hiện diện khác là không “có thực”, nhưng sự hiện diện này là “đích thực” ở mức độ cao vời nhất.
Chúa Giêsu đang ẩn thân Bí Tích Thánh Thể
Chúa Giêsu đang ẩn thân Bí Tích Thánh Thể
Làm sao để có thể biết Thiên Chúa đang ẩn thân trong hình bánh và rượu?
Chúa Giêsu đang ẩn thân Bí Tích Thánh Thể
Chúa Giêsu đang ẩn thân Bí Tích Thánh Thể
Chúng ta không thể biết sự hiện diện Mình thật và Máu thật của Chúa trong bí tích này bằng giác quan, nhưng chỉ bằng đức tin, tức là dựa trên uy quyền của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đang ẩn thân Bí Tích Thánh Thể
Chúa Giêsu đang ẩn thân Bí Tích Thánh Thể
Vì Chúa Kitô sắp rời bỏ dân riêng của Ngài trong hình dạng hữu hình của Ngài, nên Ngài muốn ban cho chúng ta sự hiện diện bí tích của Ngài; vì Ngài muốn hiến mình trên thập giá như một dấu chỉ cứu độ, Ngài muốn chúng ta tưởng niệm tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta.
Sách Công Giáo và Bí Tích Thánh Thể
Sách Công Giáo và Bí Tích Thánh Thể
Đừng bỏ việc viếng Thánh Thể.
Sau lời cầu nguyện thông thường của bạn, hãy phó thác cho Chúa Giêsu đang thực sự hiện diện trong nhà tạm những lo lắng hàng ngày của bạn. Bạn sẽ có được ánh sáng và lòng can đảm cho đời sống Kitô hữu của bạn.

Xem thêm:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook