Thánh Giuse là ai? Những điều không ngờ khi nhắc đến Ngài.

Tiểu sử về Thánh Guise

Thánh cả Giuse là vị thánh rất đặc biệt:
Thánh Giuse(hay còn gọi là Thánh cả Giuse) là vị thánh rất đặc biệt mà không có ai sánh ngang nổi với Người ngoại trừ Đức Trinh nữ Maria.
Thánh-Guise-và-chúa-Giêsu
Thánh Guise và chúa Giêsu
Thánh cả Giuse được sống bên cạnh Chúa Giêsu, Con của Thiên Chúa và bên cạnh Đức Maria, Mẹ của Con Đức Chúa Trời, trong gia đình thánh thất, là thiên đàng trên trần gian này.
Thánh cả Giuse được chết trong tay Hai Đấng cao trọng nầy, là Con của Thiên Chúa và Mẹ của Thiên Chúa, là vị thánh rất cao sang vì Ngài được làm cha nuôi của Chúa Giêsu.
Thánh-Giuse-bên-Chúa-Hài-Đồng
Thánh Giuse bên Chúa Hài Đồng
Thánh  Giuse rất cao sang vì Ngài được làm bạn rất thanh sạch của Đức Trinh Nữ Maria:
Đối với Đức Trinh Nữ Maria, chức làm Mẹ Thiên Chúa là chức cao trọng vô cùng, thế mà Thánh cả Giuse lại được liên kết mật thiết với Đức Mẹ bằng giây liên lạc hôn nhân theo phép đạo.
Thánh-Giuse-và-Mẹ-Maria
Thánh Giuse và Mẹ Maria

Thánh Giuse và tầm ảnh hưởng trong Giáo Hội

Thánh cả Giuse là vị thánh được Giáo Hội tôn kính hết sức đặc biệt :
Giáo Hội dành một tháng trong năm. tháng ba, để kính Thánh cả Giuse.
Giáo Hội đặt hai lễ trọng trong năm kính Thánh cả Giuse : Lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Đức Maria (ngày 19.3 ) và Lễ Thánh Giuse Thợ ( ngày 01.5 ).
Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria
Giáo Hội dành ngày thứ tư trong tuần để kính Thánh cả Giuse.
Thánh Cả Giuse treo cao gương sống thánh thiện cho tất cả chúng ta : Ngài là đấng gồm no mọi nhân đức.
Gương yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự.
Gương hết sức quý chuộng Đức Trinh Nữ Maria.
Guơng trong sạch.
Gương khôn ngoan theo Lời Chúa dạy.
Gương đức tin mạnh.
Gương vâng lời chóng vánh.
Gương thành thật.
Gương sống đời hiền lành, nhịn nhục.
Gương sống khó nghèo theo tinh thần Tám Mối Phước Thật.
Gương siêng năng làm việc.
Gương điều khiển gia đình một cách thánh thiện.
Gương sống đời nội tâm, thinh lặng.
Gương hy sinh tận tụy.
Thánh Cả Giuse là đấng đầy quyền thế trước mặt Thiên Chúa.
Ngài che chở kẻ giữ mình đồng trinh, nâng đỡ gia thất chúng ta, an ủi kẻ mắc gian nan. Ngài là nơi trông cậy cho kẻ đau ốm liệt lào.
Thánh cả Giuse thật là một vị thánh siêu phàm, không thiên thần nào sánh kịp, không vị thánh nào so nổi.

Những đặc điểm ưu tú của Thánh Giuse.

-Người Công Chính
Thánh-Giuse-che-chở-cho-Chúa-Giêsu
Thánh Giuse che chở cho Chúa Giêsu
-Người che chở và bảo vệ
Thánh Giuse với tấm lòng yêu thương đến Chúa
-Bình Dị
Hình-ảnh-giản-dị-của-Ngài-Giuse
Hình ảnh giản dị của Ngài Giuse
-Con người hành động
Thánh-Giuse-với-tình-yêu-thiên-Chúa
Thánh Giuse với tình yêu thiên Chúa
-Khiêm nhường
Thánh-Giuse-với-lòng-khiêm-nhường
Thánh Giuse với lòng khiêm nhường
-Yêu thương
Thánh-Giuse-và-Mẹ-Maria-ban-tình-yêu-đến-Chúa
Thánh Giuse và Mẹ Maria ban tình yêu đến Chúa
-Can đảm
Lòng-can-đảm-của-Thánh-Giuse-ban-đến-Chúa
Lòng can đảm của Thánh Giuse ban đến Chúa
-Khiết tịnh
Vẻ-đẹp-khiết-tịnh-của-Ngài-Giuse-và-Thiên-Chúa
Vẻ đẹp khiết tịnh của Ngài Giuse và Thiên Chúa
-Thực hiện quyền thế
Vẻ-uy-quyền-của-Ngài-Giuse
Vẻ uy quyền của Ngài Giuse
-Đời sống nội tâm
Nội-tâm-của-Ngài-Giuse
Nội tâm của Ngài Giuse
-Con người lao động
Vẻ-đẹp-lao-động-của-Ngài-Giuse-Mẹ Maria
Vẻ đẹp lao động của Ngài Giuse – Mẹ Maria
-Đôi mắt hướng về thiên quốc
Hướng-mắt-về-thiên-quốc-của-Ngài-Giuse
Hướng mắt về thiên quốc của Ngài Giuse
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook