Cụm từ “Chúa Thương Xót” Thực Ra Có Ý Nghĩa Gì?

Hàm ý của cụm từ Chúa Thương Xót là gì?

Trước khi bước vào câu chuyện Thiên Chúa tỏ tình thương xót đối với nhân loại, chúng ta cần phải hiểu biết đôi chút về ngôn ngữ “Chúa Thương Xót/ Chúa tình thương (Divine Mercy) quả thực có ý nghĩa gì.?
Chúa-Giê-Su
Chúa Giê-Su
Xét ra, ngôn ngữ thương xót (mercy) sử dụng trong Anh Ngữ hiện thời có một ý nghĩa rất giới hạn,thương xót không chỉ có ý nghĩa là hủy bỏ án phạt, mà còn nhiều hơn thế nữa.
Chúa Thương Xót có nghĩa là Thiên Chúa hạ cố xuống để loại bỏ những đau khổ của các thụ tạo của Ngài.
Chúa-Giê-Su-xuất-hiện-ban-ơn-cứu-chuộc-loài-người
Chúa Giê-Su xuất hiện ban ơn cứu chuộc loài người

Cựu Ước về câu nói “Chúa Thương Xót”:

Cựu Ước cho chúng ta khá nhiều hình ảnh đau khổ của con người và Thiên Chúa vì xót thương nên luôn tìm cách giảm nhẹ nỗi đau khổ đó.
Cựu-ước-về-chúa-thương-xót
Cựu ước về chúa thương xót
Đây cũng là hoàn cảnh tinh thần của hết thảy chúng ta khi thiếu vắng Thiên Chúa.
Có thể tìm thấy trong Cựu Ước một tỉ dụ đầy cảm hứng về mối tình chung thủy thần thiêng xoa dịu người đang đau khổ trong bút ký của vị ngôn sứ được biết với danh hiệu là Tiểu Nhị Isaiah.
Thiên-Chúa-trong-Cựu-Ước
Thiên Chúa trong Cựu Ước
Thương Xót là Danh Hiệu Thứ Nhì của Chúa Tình Thương:
Theo thần học chân truyền Công Giáo, thương xót là một loại tình thương son sắt, là một sự biểu lộ tình thương chung thủy bền vững.
Chúa-tình-thương
Chúa tình thương
Thần Học Tín Lý Chân Truyền Công Giáo minh giải nhân đức thương xót là khi người lân cận cảm thấy xót xa đau lòng đến độ động lòng trắc ẩn tuôn trào tình thương.
Sự đau xót đó tác động chúng ta sẵn lòng trợ giúp những ai đang lâm cảnh hoạn nạn khó khăn thiếu thốn và cùng khổ.
Chúa-trắc-ẩn-tình-yêu-thương
Chúa trắc ẩn tình yêu thương
Thương Xót là Thiên Chúa Đại Lượng:
Đức cố Giáo Hoàng Gioan Paulô II đã viết trong thông điệp “Dives in Misericordia-Giàu Tình Thương Xót” rằng: Duy chỉ có Thánh Kinh, Truyền Thống, và toàn bộ đời sống đức tin của Dân Thiên Chúa mới hội đủ bằng chứng  cho biết Thiên Chúa đại lượng xót thương và là Thiên Chúa thiện hảo.
Đức-cố-Giáo-Hoàng-Gioan-Phaolo-II
Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II
Theo nhận thức, mọi thuộc tính của Thiên Chúa đều là Chúa, duy nhất và như nhau. Vì vậy, mọi sự tuyệt đối khác đều bằng nhau. Chúa Thương Xót cũng giống như là Chúa trọn hảo.
Tôn-Vinh-Đức-Chúa-Giê-Su-là-thiên-chúa-duy-nhất
Tôn Vinh Đức Chúa Giê-Su là thiên chúa duy nhất
Như vậy, nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa thương xót trong Thánh Kinh, thì chúng ta không còn sợ lỗi nghịch với đức tin nữa, có thể nói  rằng thương xót là thuộc tính cao trọng nhất của Thiên Chúa.
Trái-tim-bao-dung-của-Chúa-Giê-Su
Trái tim bao dung của Chúa Giê-Su
Theo chú giải khác gần giống với lối giải thích này tương tự như sau: Chúa Thương Xót đã biểu lộ tột cùng mọi hoạt động của Thiên Chúa đối với nhân loại, và để trở nên cớ dẫn đàng chỉ lối, buộc chúng ta phải lưu ý đến tình thương xót tiềm ẩn đằng sau mọi hoạt động của Thiên Chúa nơi thế gian. 
Hãy-sống-yêu-thương-và-tha-thứ
Hãy sống yêu thương và tha thứ
Vì thế, khi Người tạo dựng thế gian từ hư vô  và giữ gìn nó trong mọi giờ khắc, thì đó là tác hành tình yêu thương xót: tình yêu thương của Người thắng vượt vô khả tính, thắng vượt mọi sự không thể hiện hữu.

Xem thêm:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook